Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Odpady

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii Zielona Ziemia  zaprasza do udziału w VII Otwartej  Konferencji Ekologicznej   "ENERGIA ODNAWIALNA W PRAKTYCE", która odbędzie się  23 maja 2012 r. o godz. 10.00 w C.K. "Karolinka" w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II. Konferencji towarzyszyć będą Targi Edukacji i Przedsiębiorczości. Udział w konferencji i imprezach towarzyszących dla uczestników jest bezpłatny. Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym Senatora RP Andrzeja Misiołka i medialnym Trybuny Górniczej, w ramach kampanii "Szukamy rady na odpady" prowadzonej od 2006 roku pod patronatem Burmistrza Miasta Radzionkowa dr Gabriela Tobora. Do tej pory, w różnych działaniach tej kampanii wzięło udział już ok. 6000 uczestników, w  większości dzieci i młodzieży.

PROGRAM
10.00 - występ laureata VII Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego
10.15 - otwarcie konferencji
10.25 - Energia odnawialna. Szanse i zagrożenia dla Śląska, dr inż Krystyna Kubica, Politechnika Śląska
11.50 - Zanieczyszczenia powietrza a odnawialne źródła energii w województwie śląskim, Wojciech Główkowski, Śląski Urząd Marszałkowski
11.15 - Zalety i wady  technologii odnawialnych źródeł energii, dr inż. Krystian Kadlewicz, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza  GIG w Katowicach
11.40 - Podsumowanie działań edukacyjnych roku 2011/2012, wręczenie nagród  Lidera Roku VI edycji Programu Moje Czyste Miasto, nagrody Senatora RP Andrzeja Misiołka, Rektora GWSH, prof. nadzw. dr hab. Krzysztofa Szaflarskiego

Informacje dodatkowe i potwierdzenie przybycia tel./fax. 32 286 62 77

Plakat do pobrania
Zaproszenie do pobrania
Zgłoszenie dla zorganizowanych grup uczniów do pobrania

 Na ogólną powierzchnię miasta 1314,71 ha aż 686,81ha zajmują użytki rolne a 1,06ha to lasy. W strukturze zabudowy dominuje rozproszona zabudowa rodzinna z przydomowymi ogródkami, w których co najmniej raz na tydzień kosi się trawę, wycina gałęzie krzewów i drzew, grabi liście itp. Odpady z terenów zielonych - z ogrodów, parków, cmentarzy, targowiska, zieleni miejskiej to odpady ulegające biodegradacji. Jeżeli dodamy do nich odpady kuchenne oraz papier i karton to okazuje się, że odpady biodegradowalne stanowią ponad 40 % całkowitej ilości produkowanych w mieście odpadów komunalnych.

Czytaj więcej: Zielony Radzionków

Rozwój techniki i technologii powoduje powstawanie w coraz krótszym czasie nowych generacji urządzeń, a w konsekwencji znacznych ilości odpadów. Bezustanny postęp technologiczny sprawia, że starzeje się on wyjątkowo szybko. Wyrzucany sprzęt tworzy nowe góry odpadów, na dodatek także niebezpiecznych.

Czytaj więcej: Edukacja ekologiczna w zakresie postępowania z elektroodpadami

Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” jesienią bieżącego roku rozpoczęła się zbiórka surowców wtórnych w radzionkowskich, bytomskich i tarnogórskich szkołach i przedszkolach. Jest to już III edycja zbiórki będącej częścią Programu „Moje Czyste Miasto”, którego celem jest budzenie świadomości ekologicznej w zakresie dobrych praktyk postępowania z odpadami. 

Czytaj więcej: Moje Czyste Miasto po raz trzeci