Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Akademia Edukacji Ekologicznej 2007/2008

     14 grudnia w Muzeum Chleba w Radzionkowie w ramach „Akademii Edukacji Ekologicznej” organizowanej przez stowarzyszenie „Zielona Ziemia” odbył się wykład zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Wojciecha Stawiany. Swoją obecnością zaszczycili m.in. Senator RP Andrzej Misiołek, Starosta Tarnogórski Józef Korpak oraz Burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor. Całość poprowadziła prezes organizacji „Zielona Ziemia” Teresa Bryś-Szczygieł.

 

Czytaj więcej: Grudniowe spotkanie Akademii Edukacji Ekologicznej

RADA PROGRAMOWA
1. dr hab. Andrzej Misiołek – Senator RP, Prodziekan Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach
2. dr Tomasz Kipka – Doktor sztuki, wykładowca na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego
3. Irena Gatys – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
4. Ryszard Posmyk- Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
5. Piotr Tyczka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Oświaty i Sportu w Radzionkowie
6. Teresa Bryś-Szczygieł – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”

PATRONAT HONOROWY
1. Józef Korpak – Starosta Tarnogórski
2. Gabriel Tobor – Burmistrz Miasta Radzionków

 

          Program „Moje Czyste Miasto” ma już swoją II edycję. Nadrzędny cel programu – podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszych pokoleń – jest zrealizowany poprzez działanie praktyczne, którym jest selektywna zbiórka odpadów . W pierwszej edycji Programu brało udział 11 placówek oświatowych z Radzionkowa i Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia z Bytomia. Na łamach Kuriera i Głosu Radzionkowskiego można było na bieżąco śledzić rywalizację między uczestnikami współzawodnictwa. Dzięki niemu każda babcia albo sąsiad przedsiębiorczego przedszkolaka albo ucznia wybierał ze swego kubła papier, butelki PET i baterie bez sprzeciwu, nie wdając się "z młodym" w pogawędki o bezsensowności działań " bo ludzi i tak nic nie zmieni"- jak to często bywa między dorosłymi.

Czytaj więcej: Pożytecznie i przyjemnie - inauguracja spotkań Akademii Edukacji Ekologicznej

Pierwsze spotkanie z nauką i sztuką w ramach Akademii Edukacji Ekologicznej już za nami. Wykład dr inż. Krzysztofa Klejnowskiego z PAN pt. „Ocena jakości powietrza w województwie śląskim” poprzedziło oficjalne otwarcie Akademii i występ chóru „Harfa”.

Czytaj więcej: Gaudeamus Igitur Akademii Edukacji Ekologicznej


KRZYSZTOF JAN KLEJNOWSKI
dr nauk technicznych, Kierownik Zakładu Ochrony Powietrza oraz Zespołu Imisji Zanieczyszczeń Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. Autor ok. 100 operatów ochrony powietrza dla obiektów przemysłowych, energetycznych usługowych., ok. 100 ocen, raportów dot. oddziaływaniu na środowisko (powietrze) inwestycji przemysłowych i obiektów budowlanych, 15 wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego, autor szeregu ekspertyz i opinii dla potrzeb administracji i przemysłu. Autor ponad 60 publikacji z dziedziny ochrony i zarządzania jakością powietrza. Jest wykładowcą w projektach wdrażania dyrektyw UE w zakresie ochrony środowiska.

 

Czytaj więcej: Pierwszy wykładowca Akademii Edukacji Ekologicznej - notka biograficzna

 18 października 2007r. wykładem dr inż. Krzysztofa Klejnowskiego z PAN swoją działalność zainauguruje Akademia Educkacji Ekologicznej. Tematem pierwszego spotkania będzie problematyka zanieczyszczenia powietrza w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Po prelekcji pt. "Ocena jakości powietrza w województwie śląskim" i dyskusji odbędzie się koncert świetnego zespołu "Janusz Żywiec Band".  Dla nauczycieli koordynujących przebieg Programu „Moje Czyste Miasto” oraz dla chętnych przewidziano certyfikaty uczestnictwa w wykładzie. Na pierwszą odsłonę Akademii Edukacji Ekologicznej zapraszamy wszystkich zainteresowanych do restauracji "FIGARO" w Radzionkowie przy placu Jana Pawła II dnia 18 października 2007r. o godzinie 18.00. 
Specjalne zaproszenie można ściągnąć tutaj.
Akademia Edukacji Ekologicznej ? To wykłady, szkolenia i dyskusje oraz możliwość poznania ciekawych ludzi ! To mile spędzony czas w uroczej atmosferze restauracji „FIGARO”, znajdującej się w Radzionkowie przy Placu Jana Pawła II. Poniżej znajduje się harmonogram tych spotkań, na które zapraszamy koordynatorów Programu "Moje Czyste Miato" oraz wszystkich zainteresowanych ochroną środowiska. 

Data  Godzina  Temat szkolenia / wykładu  Prelegent 
 18 X 07  18.00 Ocena jakości powietrza w województwie śląskim  dr inż. Krzysztof Klejnowski 
 15 XI 07  18.00 Lotne związki organiczne 
w powietrzu śląskich miast 
dr inż. Halina Pyta 
 14 XII 07  18.00  Przestrzeganie dyrektyw UE w dziedzinie ochrony środowiska w świetle działalności IOŚ w 2006r. mgr Wojciech Stawiany 
 21 II 08  18.00 Porcelana śląska – rozważania na temat jakości życia  mgr Irena Gatys 
 13 III 08  18.00 Formy ochrony przyrody Górnego Śląska   dr Marcin Howaniec
 17 IV 08  18.00 Dioksyny - efekt spalania tworzyw sztucznych i ich wpływ na organizm człowieka  dr Jolanta Kamecka-Krupa 
 8 V 08  18.00  Rola i miejsce plakatu (nie tylko ekologicznego) we współczesnym świecie dr Tomasz Kipka