Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Edukacja środowiskowa prowadzona na szczeblu „od przedszkola do seniora" daje szansę na wykształcenie człowieka ekologicznego - człowieka rozumiejącego wzajemne zależności relacji: „CZŁOWIEK -ŚRODOWISKO", człowieka żyjącego w harmonii ze sobą i ze swoją planetą - swoim domem, człowieka na miarę trzeciego tysiąclecia.


Najważniejszymi celami działań Stowarzyszenia są:
  • edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz rozbudzanie i kształtowanie świadomości ekologicznej
  • prowadzenie działań proekologicznych zmierzających do poprawy stanu środowiska lokalnego lub jego przywrócenie do stanu naturalnego
  • ochrona środowiska poprzez kierowanie się zasadą zrównoważonego i trwałego rozwoju