Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Przyroda wokół nas

 Na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie powstaje zastępcze siedlisko ciepłolubnych muraw napiaskowych. Innymi słowy będzie to sztucznie stworzone miejsce występowania roślin preferujących suche i ciepłe środowiska, które obecnie są zagrożone wyginięciem. Do zastępczego siedliska trafią zatem murawy, które zostałyby zniszczone m.in. podczas budowy autostrad. Zachowanie tego typu roślin i ich zbiorowisk ma duże znaczenie w systemie ochrony przyrody Unii Europejskiej, gdyż ujęte one zostały w dyrektywach unijnych jako tzw. siedliska priorytetowe. Działania radzionkowskiego Ogrodu Botanicznego, współprowadzonego przez Gminę Radzionków i Śląski Ogród Botaniczny z Mikołowa, wpisują się w europejską strategię ochrony różnorodności biologicznej.

Czytaj więcej: Jak w Radzionkowie chroni się przyrodę - zastępcze siedlisko muraw prawie gotowe!

 Rozpoczęty w połowie września konkurs fotograficzny dobiegł końca. Po obradach jury, które odbyły się 21 października w siedzibie stowarzyszenia "Zielona Ziemia", wskazano fotografie o największych walorach merytorycznych i artystycznych. Zieloni Łowcy skierowali obiektywy kamer w stronę dzikich roślin w naszych miastach, które same wdzierają się na obszary silnie przekształcone przez człowieka i znajdują tam warunki do życia. Na konkurs nadesłano 101 zdjęć. Jury postanowiło przyznać Certyfikaty Łowców wszystkim uczestnikom konkursu oraz  15 wyróżnień i dwie  nagrody główne (aparaty cyfrowe) . Wręczenie nagród odbędzie się podczas "I ZLOTU ŁOWCÓW" 28 października 2010 roku o godz. 18.00 w restauracji "Figaro" w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II. W czasie spotkania zostaną wręczone także nagrody pozaregulaminowe ufundowane przez „Głos Radzionkowski” i firmę Vattenfall. Na galę zapraszamy WSZYSTKICH uczestników konkursu.

Czytaj więcej: Konkurs "Zielony Łowca" rozstrzygnięty !

 Zapraszamy do konkursu, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o znaczeniu bioróżnorodności. Chcemy zwrócić waszą uwagę na rośliny dziko żyjące w miastach i ich niezwykłe często właściwości. Nadsyłajcie zdjęcia  roślin , które mijacie na poboczach dróg , wciśnięte między płyty chodnikowe , przy niezbyt często koszonych trawnikach miejskich, albo „samosiejek” z waszego ogrodu. Roślin, o które nikt nie dba, a przeciwnie wytaczamy im wojnę, kiedy wkraczają na nasze wypielęgnowane terytorium . Nazywamy je „chwastami”, ale   często mimowolnie ulegamy ich urodzie oraz podziwiamy ich determinację i wolę przetrwania. W odpowiedzi na każdy przysłany mail ze zdjęciem przyślemy informacje botaniczne o sfotografowanym obiekcie. Zdziwicie się jak wiele ciekawych rzeczy można się o tych pospolitych, codziennie mijanych w mieście, roślinach dowiedzieć.  Dodatkowo, najlepsze zdjęcia otrzymają nagrody rzeczowe. Naszym ekspertem przyrodnikiem  jest pan Adam Balon, a członkami jury  Teresa Bryś-Szczygieł, Marek Knapik i dr Tomasz Kipka.

Regulamin konkursu dostępny po kliknięciu "Czytaj całość..."

Czytaj więcej: Konkurs "Zielony Łowca"

 W Radzionkowie, będącym członkiem Związku Stowarzyszeń "Śląski Ogród Botaniczny", powstanie ogród botaniczny. Będzie on zlokalizowany w dzikiej części parku na Księżej Górze, a głównymi celami jego funkcjonowania będą ochrona muraw kserotermicznych oraz edukacja ekologiczna i przyrodnicza. Gmina Radzionków w dniu 18 sierpnia 2009 roku podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie”

Czytaj więcej: Zastępcze siedlisko ciepłolubnych muraw napiaskowych w Radzionkowie