Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Hałda

Zespół Imisji Zanieczyszczeń PAN z Zabrza przedstawił pierwsze wyniki monitoringu powietrza i emisji hałasu  na hałdzie w Radzionkowie Rojcy. Zaprezentowane informacje dotyczą istniejącego obecnie stanu środowiska, ponieważ rozbiórka hałdy nie została jeszcze, tak naprawdę, rozpoczęta.

W cotygodniowych pomiarach, które prowadzono od lipca do grudnia 2010r., pod kierunkiem dr inż. Haliny Pyta, nie stwierdzono obecności arsenu i talu, ani przekroczenia stanów dopuszczalnych dla ołowiu, kadmu i cynku w powietrzu.  Badania wykazały jednak poważnie podwyższone poziomy pyłu , przede wszystkim w okresie zimowym. Jego źródło upatrywane jest w niskiej emisji komunalnej.

Czytaj więcej: Wnioski z raportu monitoringu przedinwestycyjnego

Burmistrz Miasta Radzionków podaje do publicznej wiadomości, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Likwidacja hałdy żużla pohutniczego, zlokalizowanego przy ulicy Zofii Nałkowskiej w Radzionkowie. Szczegóły na stronie internetowej http://www.bip.radzionkow.pl/?a=7172

Żródło: www.bip.radzionkow.pl

 Propozycja rozbiórki hałdy przy ul. Zofii Nałkowskiej w Radzionkowie  jest tematem budzącym ogromne emocje  wśród mieszkańców Rojcy. Majestatycznie wznoszący się pagórek w samym sercu dzielnicy wydawał się być niewzruszonym. Dla wielu to miejsce zabaw i romantycznych wspomnień z młodości. Dla lokujących się współcześnie zakładów przemysłowych stanowi ekran dla emitowanego przez nie hałasu, pyłu i odorów.

Czytaj więcej: Hałda jak Rojca - do rozbiórki