Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Moje Czyste Miasto 2007/2008

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez konkretne działania – konkretne działania dzieci i młodzieży poprzez edukację ekologiczną. Tak w największym skrócie można scharakteryzować Program „Moje Czyste Miasto”, który Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii "Zielona Ziemia" realizuje już drugą edycję. Zasadniczym elementem Programu jest zbiórka surowców wtórnych w szkołach i przedszkolach. Niby nic nowego – a jednak takie działania jak rywalizacja międzyszkolna w poszczególnych kategoriach wiekowych, nagrody dla najaktywniejszych placówek oświatowych, możliwość rozwoju zawodowego nauczycieli oraz spotkania, wykłady i szkolenia w ramach Akademii Edukacji Ekologicznej sprawiają, że w pewnym sensie Program „Moje Czyste Miasto” jest niepowtarzalny. O zapotrzebowaniu na tego typu akcje jest spore, gdyż w II edycji Programu (w roku szkolnym 2007/2008) udział wzięło 46 placówek oświatowych z terenu Bytomia, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Radzionkowa, Nakła Śląskiego, Świerklańca i Tworoga; co stanowi prawie 13.800 uczniów. W tej edycji udało się im zebrać ponad 38 ton makulatury, niespełna 9 ton butelek PET i 1 tonę zużytych baterii. Jednak nie o same kilogramy chodzi – najważniejsze jest to, że dzięki edukacyjnemu wymiarowi Programu „Moje Czyste Miasto” dzieci i młodzież od najmłodszych lat uczy się konkretnych proekologicznych działań – segregacji odpadów.

Czytaj więcej: Podsumowanie II edycji Programu "Moje Czyste Miasto"

Nieuchronnie zbliża się zakończenie II edycji programu "Moje Czyste Miasto". Kwiecień jest ostatnim miesiącem zbiórki surowców wtórnych w tej edycji (ostatni odbiór nastąpi 24.IV.2008). W związku z tym pragniemy serdecznnie podziękować za olbrzymie zaanażowanie nauczycielom, wolontariuszom i operatorom.

Podajemy informacje ważne dla nauczycieli-koordynatorów zbiórki:

- ostatnia uroczystosc wreczenia nagrod liderom miesiaca (tym razem kwietnia) odbedzie sie 8 maja o godz. 18.00 na spotkaniu Akademii Edukacji Ekologicznej w restauracji "Figaro" w Radzionkowie

- zaświadczenia dla wszystkich koodrynatorów programu, dyplomy uczestnictwa dla szkół oraz wypłaty wynagrodzeń dla szkół wręczane będą również 8 maja na AEE

- uroczystość wręczenia nagród liderom roku odbędzie się 15 maja w czasie Otwartej Konferencji Ekologicznej "Woda-Matka"

Zbiórka surowców wtórnych Programu „Moje Czyste Miasto” jest już na półmetku. Z tej okazji chciałbym przytoczyć kilka liczb, które dobrze zobrazują to minione półrocze akcji. W Programie aktualnie biorą udział 42 placówki oświatowe – 26 z Bytomia i 17 z terenu powiatu tarnogórskiego, to jest 13.260 uczniów. Zbiórkę w przedszkolach, szkołach i ośrodku wychowawczym koordynuje 59 nauczycieli.

W tym momencie pragnę złożyć Wam, drodzy koordynatorzy, serdeczne podziękowania za organizację i zaangażowanie w zbiórkę w Waszych miejscach pracy. Jak wielkie to przedsięwzięcie mówią następujące liczby.

Zebraliśmy ponad 23 tony surowców wtórnych, w tym:
- 20 ton makulatury
- 3 tony butelek PET
- prawie 500 kg baterii.
Rekordzistom w ciągu ostatnich kilku miesięcy udało się zgromadzić prawie 3,5 tony makulatury (SP nr 45 z Bytomia), pół tony butelek plastikowych (SP nr 45 z Bytomia) i 120 kg baterii (SP nr 54 z Bytomia)

Dzięki zbiórce przedszkola i szkoły zarobiły łącznie 2588 zł i 72 gr.

Jednak to nie liczby są najważniejsze – celem zbiórki prowadzonej w ramach Programu „Moje Czyste Miasto” jest przede wszystkim edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.. Jestem przekonany, że Program przyczynia się do wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju właśnie poprzez edukację ekologiczną nie tylko najmłodszych, ale także całej naszej lokalnej społeczności.

Michał Gwóźdź

Główny koordynator II edycji Programu "Moje Czyste Miasto"W związku z zakończeniem semestru i feriami zimowymi, w miesiącu styczniu nie będą prowadzone cotygodniowe odbiory odpadów z placówek oświatowych Bytomia. Odbiór w styczniu możliwy będzie jedynie po zgłoszeniu telefonicznym i w uzasadnionych przypadkach. Ewentualne zgłosznia można kierować bezpośrenio do przedstawiciela firmy operatorskiej - pana Sławomira Ochlińskiego. Wznowienie standardowych procedur odbioru odpadow nastąpi w lutym.

W zwiazku z małą ilością odbiorów odpadów z placówek oświatowych Powiatu Tarnogórskiego w grudniu informuję, że istnieje możliwość odbioru odpadów w styczniu. Odpady te zostaną zaliczone do rywalizacji o tytuł lidera segregacji miesiąca GRUDNIA. Ponadto przypominam, że odbiór odpadów z placówek w Powiecie Tarnogóskim przez cały czas trwania zbiórki następuje na prośbę koordynatora danej placówki oświatowej. Telefoniczne zgłoszenia odbioru proszę kierować bezposrednio do przedstawiciela firmy operatorskiej - pani Kaludii Stelmach.


Michał Gwóźdź

Główny koordynator II edycji Programu "Moje Czyste Miasto"

Nauczyciele-koordynatorzy, ktorzy jeszcze nie dostarczyli zgloszeń swoich placowek oświatowych, proszę o dostarczenie tych dokumentów na kolejne spotkanie AEE. Jezeli w placowce zmienil sie lub doszedl nowy koordynator, rownież proszę o doniesienie nowego, zaktualizowanego zgloszenia.

Michał Gwóźdź

Główny koordynator II edycji Programu "Moje Czyste Miasto"
Październikowi liderzy segregacji surowców wtórnych zbieranych w ramach II edycji Programu "Moje Czyste Miasto" to:

BYTOM

• w kategorii najlepsze przedszkole

Przedszkole Miejskie nr 33 - koordynator Ewa Korzyniec

• w kategorii najlepsza szkoła podstawowo- gimnazjalna

Szkoła Podstawowa nr 54 - koordynatorzy Halina Czaja i Ewa Rafke-Kot

• w kategorii najlepsza szkoła ponadgimnazjalna:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 - koordynator Grażyna Marcinkowska

POWIAT TARNOGÓRSKI

• w kategorii najlepsze przedszkole

Przedszkole nr 4 „Bajka” w Rojcy - koordynator Jadwiga Bator

• w kategorii najlepsza szkoła podstawowo- gimnazjalna

Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie - koordynatorzy Ewa Żurakowska i Małgorzata Żurawska

• W kategorii najlepsza szkoła ponadgimnazjalna:

Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - koordynatorzy Anna Kucharczyk i Daniel Kamiński

Listopadowi liderzy segregacji surowców wtórnych zbieranych w ramach II edycji Programu "Moje Czyste Miasto" to:

BYTOM

• w kategorii najlepsze przedszkole

Przedszkole Miejskie nr 52 - koordynator Jolanta Kozubek

• w kategorii najlepsza szkoła podstawowo- gimnazjalna

Szkoła Podstawowa nr 45 - koordynatorzy Katarzyna Kowol i Beata Kośla

• w kategorii najlepsza szkoła ponadgimnazjalna:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 - koordynator Grażyna Marcinkowska

POWIAT TARNOGÓRSKI

• w kategorii najlepsze przedszkole

Przedszkole nr 2 w Radzionkowie - koordynatorzy Mirosława Biadasiewicz i Celina Kozioł

• w kategorii najlepsza szkoła podstawowo- gimnazjalna

Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie - koordynatorzy Sonia Markowska i Wojciech Trzensiok

• W kategorii najlepsza szkoła ponadgimnazjalna:

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie - koordynator Arkadiusz Fujak

          O ochronie środowiska dużo można pisać i mówić, można organizować wiele akcji i imprez, można wydawać na nią ogromne pieniądze. Częstokroć jednak zamierzone cele takich działań nie są osiągane. Mimo sprzątania świata – wciąż jest brudno, mimo dofinansowań do wymiany pieca – wciąż śmierdzi… Podnoszą się wtedy głosy, zdawałoby się sensowne, o bezzasadności działań prośrodowiskowych. „Zmarnowany czas, stracone pieniądze, niepotrzebnie zapisane tony papieru, na które wycięto setki dorodnych drzew” krzyczą co odważniejsi racjonalizatorzy, a tzw. przeciętny Kowalski, pytając się po co cały ten cyrk z ekologią, nabiera negatywnego stosunku do jakichkolwiek działań ukierunkowanych na ochronę środowiska. Problem niskiej skuteczności wielu takich akcji jest złożony, a jego rozwiązanie potrzebne – w końcu od stanu środowiska zależy nasze zdrowie i jakość życia, pomijając fakt, że niemałe pieniądze podatnika przeznaczane są na ekologię. Na trudne problemy nie ma jednak prostych rozwiązań, a zaniechanie konkretnych działań i promocji ochrony środowiska już na pewno rozwiązaniem nie jest.

Czytaj więcej: Czy jest sens ? Kilka refleksji o Programie