Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Festiwal 2011

REGULAMIN VI PRZEDSZKOLNEGO FESTIWALU EKOLOGICZNEGO
Miejsce:
C.K. „Karolinka”, Radzionków, ul. Jana Pawła II
Termin: 24 maj 2011 roku, godzina 9.00

 

Przyroda sama nie da rady,

gdy dominują odpady,

niech każdy z nas przykładem zaś świeci

i zacznie segregować śmieci…” (M. Bączkowicz)Celem festiwalu jest:

  • Uwrażliwianie dzieci na problematykę ekologiczną poprzez śpiew, taniec i wesołą zabawę oraz twórczość plastyczną.
  • Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.

Zasady regulaminowe:
1. Uczestnikiem Festiwalu może zostać każde przedszkole (grupa).
2. Uczestnicy prezentują się w dwóch kategoriach:

  • występ artystyczny w formie dowolnej (słownej, muzycznej, wokalnej, tanecznej),
  • praca plastyczno – techniczna o tematyce ekologicznej (technika wykonania oraz format pracy dowolny).

3. Każde przedszkole prezentuje się tylko raz w obu kategoriach.
4. Prezentacja na scenie nie przekracza 10 minut.
5. Wykonawcy zapewniają sobie własny akompaniament.
6. Zgłoszenia na karcie uczestnictwa należy dokonać do dnia 22 kwietnia 2011 roku w Przedszkolu Nr 3 w Radzionkowie tel./fax. (32) 286 63 31.
7. Prace należy złożyć w C.K. Karolinka w dniu 23 maja 2011r. w godz. 10.00-11.00, kontakt z koordynatorem konkursu plastycznego: Anna Gajkiewicz, tel. 501-74-72-55.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia zapisów ze względów organizacyjnych.

Zasady oceniania i nagrody:
1. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:
a) w kategorii występ:

  •   godność repertuaru z myślą przewodnią festiwalu,
  • ogólny wyraz artystyczny,

b) w kategorii prezentacja plastyczno – techniczna:

  •   treść przesłania ekologicznego zgodnego z myślą przewodnią festiwalu,
  •   pomysłowość i wykonanie.

2. Organizatorzy przewidują: upominek dla każdego dziecka , dyplomy i zestawy roślin  dla placówki, certyfikaty dla nauczycieli.
Zwycięzcy:

  • w kategorii występ sceniczny – nagroda o wartości 500zł
  • w kategorii praca plastyczno-techniczna – nagroda o wartości 250zł

3. Laureat Festiwalu wystąpi na Konferencji Ekologicznej „Szukamy rady na odpady. Radzionków 2011”, która odbędzie się w C. K „Karolinka” 02 czerwca 2011 roku  godz.10.00.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Festiwalu wszelkich informacji udzielają:
1. Teresa Bryś-Szczygieł, tel./fax. (32) 286 62 77.
2. Barbara Bochnia, tel./fax. (32) 286 63 31.