Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Moje Czyste Miasto 2018

Rusza kolejna edycja PROGRAMU MOJE CZYSTE MIASTO dla placówek oświatowych i zorganizowanych grup młodzieży a wraz z nią konkurs dla uczestników.

JAKI JEST CEL ?
Celem jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i ich rodzin, stymulowanie rozwoju edukacji ekologicznej, propagowanie segregowania odpadów i recyklingu oraz stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy nauczycielami zaangażowanymi w ochronę środowiska i edukację ekologiczną.

CO TRZEBA ZROBIĆ ?
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prowadzenie dowolnej formy  segregacji odpadów oraz zorganizowanie  na terenie placówki lub najbliższego otoczenia działania promującego segregację i recykling jako formę ochrony przyrody.

PRACA KONKURSOWA to przygotowanie techniką dowolną materiału video lub prezentacji multimedialnej i utrwalenie go na płycie CD wyłącznie w formatach: mp4, mov, wmv., czas trwania nagrania do 6 min.

DO KIEDY ?
Na prace konkursowe  czekamy do 30 kwietnia 2018 roku. Można je przysłać  na adres :Stowarzyszenie Zielona Ziemia, ul. Św. Wojciecha 15, 41-922 Radzionków lub przynieść osobiście.

JAKIE NAGRODY ?

  • bony podarunkowe o wartości 500 zł dla najlepszych w czterech kategoriach- najlepsze przedszkole, najlepsza szkoła podstawowa, najlepsze gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna
  • dyplomy  dla wszystkich placówek oraz certyfikaty i nagrody rzeczowe dla nauczycieli

TERMIN NADESŁANIA ZGŁOSZENIA – 30 kwietnia 2018 r.

KONTAKT Teresa Bryś-Szczygieł, tel. 693995820

Do pobrania: