Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

W dniu 10 czerwca o godz. 10.00 w Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie odbyła się  V Otwarta Konferencja Ekologiczna pt "Energia Przyszłości", będąca częścią programu  edukacji ekologicznej, podjętej przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii "Zielona Ziemia" i prowadzonego pod nazwą "Szukamy rady na odpady". Patronat nad konferencją objął Bogusław Śmigielski Marszałek Województwa Śląskiego, a cała kampania od 2006 roku odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Radzionków Gabriela Tobora oraz Starosty Tarnogórskiego Józefa Korpaka i Prezydenta Miasta Bytom Piotra Koja.

Jest to już piąte spotkanie ludzi związanych zawodowo lub pasją z ekologią. Jednak wśród  250 uczestników najwięcej było młodzieży. Przyjechali do Radzionkowa z Bytomia, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Nakła i Świerklańca. Wysłuchali wykładów o energii jądrowej, technologiach styku węgla i atomu oraz źródłach energii odnawialnych. Czy to tematy nie za trudne dla młodzieży? „Mam nadzieję, że nie” mówi ze śmiechem organizatorka konferencji pani Teresa Bryś-Szczygieł  prezes Stowarzyszenia "Zielona Ziemia”; pozwalamy zrozumieć toczące się procesy, ale nie koncentrujemy się na problemach z tym związanych. Problemy do czasu kiedy ci młodzi ludzie dorosną i zaczną podejmować decyzje  dotyczące nas wszystkich, mam nadzieję zostaną już rozwiązane lub zyskają zupełnie inny wymiar. Bardziej chodzi nam o to, by pokazać co dziś robi się w tym zakresie, aby im  w przyszłości żyło się lepiej. Zaprosiliśmy do Radzionkowa ludzi, którzy mają możliwości realnego wpływu na rzeczywistość i pokazujemy nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska". Uczestnicy wysłuchali głosów świata nauki, który reprezentowali prof. Stefan Taczanowski , kierownik Katedry Energetyki Jądrowej  AGH w Krakowie i prof. Włodzimierz Kotowski z Politechniki Opolskiej oraz przedstawicieli instytucji wdrażających w życie mechanizmy i projekty w zakresie ochrony środowiska. Śląski Urząd Marszałkowski  reprezentował pan Wojciech Główkowski, a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pan Łukasz Frydel.

Konferencji towarzyszyły  Targi oraz Wystawa Plakatu Ekologicznego twórców związanych z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Śląskiego "Air Show". Podczas konferencji  podsumowano działania edukacyjne roku 2009/2010 i wręczono nagrody Lidera Segregacji Roku zakończonej IV edycji Programu Moje Czyste Miasto. W akcjach Stowarzyszenia "Zielona Ziemia" w tym roku szkolnym, w różnych formach, wzięło udział ok. 14, 5 tysiąca uczestników. Zdjęcia z konferencji oraz pozostałych działań można obejrzeć pod adresem www.zielonaziemia.pl