Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

Stowarzyszenie "Zielona Ziemia" zaprasza na ostatnie w tym roku akademickim spotkanie Akademii Edukacji Ekologicznej. Odbędzie się ono w dniu 29 maja 2011 r. o godz. 18 w Radzionkowie w restauracji Figaro. W programie:

- wykład pani Anny Zawiejskiej pt.  "Możliwości prawne udziału społeczeństwa w procesie inwestycyjnym"

- wręczenie nagród "Lidera Wiosny" 2011 Programu "Moje Czyste Miasto"

Tematem wystąpienia będą możliwości prawne udziału społeczeństwa i organizacji pozarządowych w postępowaniach administracyjnych o uzgodnienie warunków ochrony środowiska budowanych obiektów przemysłowych oraz  interpretacje ważnych dla mieszkańców zapisów lokalnego prawa miejscowego.

 

 

Anna Zawiejska jest obecnie prezesem Przedsiębiorstwa Ocen i Inżynierii Środowiska Sozoprojekt sp.  z  o.o. w  Katowicach  zajmującym się szerokim doradztwem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie ochrony środowiska w szczególności przygotowywania dokumentacji potrzebnej do  uzyskania zgody na budowę i eksploatację różnych instalacji przemysłowych. W swojej pracy wykorzystuje 25 letnie doświadczenie w pracy w administracji państwowej w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Wydziale Ochrony Środowiska i  wieloletnie doświadczenie w projektowaniu instalacji ochrony powietrza.

Sozoprojekt opracowywał wnioski o pozwolenia zintegrowane największych obiektów przemysłowych Województwa Śląskiego takich jak zakłady AcelorMittal S.A. , elektrownie Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Elektrociepłownia Zabrze S.A.  BGH Polska,  Henkel Polska S.A. Baterpol S.A. Fabryka Urządzeń Mechanicznych Poręba.

Sozoprojekt  opracował potrzebną dla uzgodnienia budowy nowych dużych obiektów przemysłowych takich jak nowe bloki energetyczne w większości elektrowniach na terenie Polski , budowę nowych obiektów hutniczych i wielu instalacji w zakładach chemicznychi instalacjach odzysku i unieszkodliwiania odpadów w tym kilka spalarni odpadów.