Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii

 

Przyroda wokół nas

W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu „Segiet” na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór znajduje się nieczynny kamieniołom Blachówka. W 1995 roku rozporządzeniem Wojewody Katowickiego został on objęty ochroną indywidualną, jako stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej. W 2002 roku podobne rozporządzenie wydał Wojewoda Śląski (Rozporządzenie nr 19/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 15 maja 2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 36 z 27 maja 2002r. poz.1320).Teren chroniony obejmuje obszar około 6 ha. Występują w nim osady triasowe spoczywające na utworach z okresu dewonu i permu. W wyniku wielowiekowej, odkrywkowej i podziemnej działalności górniczej (od XII w.), teren ten został silnie przekształcony, czego pozostałością są podziemne chodniki, sztolnie, szyby, wyrobiska, zapadliska i niecki.

Czytaj więcej: Blachówka i Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie

Rezerwaty przyrody są najczęściej występującymi obszarowymi formami ochrony przyrody. Ogólna ich liczba w Polsce wynosi obecnie ponad tysiąc. Chronią one naturalne lub niewiele zmienione przez człowieka ekosystemy i zbiorowiska roślinne, a także rzadkie gatunki zwierząt i roślin lub też szczególnie interesujące i cenne obiekty przyrody nieożywionej. Stąd wynika ich podział na rezerwaty: leśne, florystyczne, faunistyczne, krajobrazowe, torfowiskowe, przyrody nieożywionej, stepowe, wodne i słonoroślowe. W naszym kraju, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, ustanowienie rezerwatu następuje w drodze rozporządzenia wojewody, które określa jego nazwę i położenie oraz cele ochrony, rodzaj, typ i podtyp, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem. W ochronie przyrody rezerwaty odgrywają niezwykle istotną rolę i są, obok parków narodowych, jednymi z najważniejszych form jej ochrony, również na świecie.

Czytaj więcej: Rezerwat Segiet

Burmistrz Miasta Radzionków
Stowarzyszenie Przyjaciół  i Sympatyków Ekologii "Zielona Ziemia"
Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ RADZIONKÓW 2008/2009

Konkurs fotografii przyrodniczej skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w Radzionkowie. Na terenie naszej gminy, wbrew obiegowym opiniom, występują wartościowe i ciekawe przedmioty, zjawiska, obszary, zwierzęta oraz rośliny, które składają się na lokalne środowisko przyrodnicze. Warto je poznawać i pokazywać. Zaznaczmy, że owe wartościowe i ciekawe elementy lokalnego środowiska przyrodniczego najczęściej występują w przydomowych ogródkach, polach, łąkach oraz parkach naszej gminy – nie musimy szukać ich koniecznie w miejscach dzikich i niedostępnych. Konkurs skierowany jest do tych osób, które chcą połączyć zamiłowanie do fotografii lub informatyki z zamiłowaniem do przyrody, chcą poznawać środowisko w którym żyją oraz są wrażliwe na otaczające nas piękno. Autorzy konkursu mają nadzieję, że przyczyni się on do refleksji młodych ludzi nad tym, jakie jest ich miejsce w otaczającej nas rzeczywistości oraz pomoże kształtowć wśród młodzieży postawę szacunku dla lokalnej przyrody.

Inicjatorzy projektu: Stefan Hajda Artur Skraba Michał Gwóźdź

Czytaj więcej: Konkurs fotograficzny

Flora miasta, określana potocznie jako zieleń miejska, pełni na terenach zurbanizowanych wiele ważnych funkcji. Z jednej strony jest elementem antropogenicznego środowiska miasta, z drugiej zaś strony ma swój udział w tworzeniu specyficznych siedlisk rozmaitych gatunków roślin i zwierząt, zastępujących im siedliska naturalne. Pomijając kwestie przyrodnicze, zieleń miejska z punktu widzenia mieszkańców miast posiada szereg zalet. Przykładowo pochłania znaczne ilości gazowych i pyłowych zanieczyszczeń atmosfery, reguluje temperaturę i wilgotność powietrza, redukuje hałas, w końcu poprawia estetykę miast. Można stwierdzić, że zieleń miejska poprawia warunki życia człowieka panujące w miastach.

Czytaj więcej: Zróżnicowanie flory miasta - stan wiedzy i kierunki badań

Zamiar pana Piotra Tobóra zasygnalizowany artykułem „Pozwólmy szczęściu przylecieć do Radzionkowa” został zrealizowany.

W Radzionkowie 7 kwietnia 2008r. umieszczono trzy platformy na gniazda bociana białego, aby skłonić tego pięknego ptaka do założenia gniazda w naszej okolicy. ”Platformy zostały rzucone – reszta należy do ptaków”. Mamy nadzieję, że z góry dobrze widać przesłanie pana Piotra Tobóra radnego i członka Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” - „Pozwólmy szczęściu przylecieć do Radzionkowa”. Pod takim mottem przy pomocy firmy Vattenfall umieścił wykonane przez siebie konstrukcje na słupach energetycznych na ulicach Staszica, Słowackiego i Anieli Krzywoń. Na rezultaty akcji musimy poczekać, ale zrobiono ważny krok w kierunku przywrócenia gniazdowania bocianów w naszym mieście.

„Kiedy w miesiącu lutym przedstawiłem swój pomysł na posiedzeniu klubu Zielona Ziemia ze sprowadzeniem bocianów do naszego miasta przez zabudowanie na słupach trakcji elektrycznej, nie przypuszczałem, że zadanie będzie wymagało tyle zachodu.. Na zebraniu sprawozdawczym przedstawiłem wzór takiej platformy. Po tygodniu od zebrania rozpocząłem starania realizacji mojego pomysłu. Po rozmowach z firmą Vatenfall i ornitologami z bytomskiego koła przekazałem im trzy platformy wykonane własnym sumptem i listę z propozycjami miejsc zabudowy platform, i tak były to ulice: Słowackiego, Staszica, Nieznanego Żołnierza, Miła-Adamieckiego i Anieli Krzywoń. Po sprawdzeniu w/wym. miejsc przez pracowników firmy Vatenfall z propozycji wybrano trzy, pozostałe miejsca z przyczyn technicznych nie nadawały się. I tak dnia 7.04.2008 roku podstawy pod gniazda zostały przekazane naszym gościom o długim czerwonym dziobie. Oby chciały z tego zaproszenia skorzystać. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować firmie Vatenfall i jej pracownikom, którzy przyczynili się bezinteresownie do realizacji mojego pomysłu.” – mówi inicjator i wykonawca akcji.

TBS

Kilka zdjęć platform pod bocianie gniazda obejrzeć można po kliknięciu w "Czytaj całość..."

Czytaj więcej: Pozwólmy przylecieć szczęsciu do Radzionkowa